Bestuur

De kern van het huidige bestuur van DOS Amsterdam wordt gevormd door:
  • Voorzitter: Jeroen Prent
  • Penningmeester: Vacant
  • Secretaris: Liesbeth Beenen
  • Trainerszaken: Iriet Stel
Het bestuur is op zoek naar een betrokken vrijwilliger die de functie van coach voor de trainers op zich wil nemen. Meer weten? Stuur een mailtje naar leden@dosamsterdam.nl.
 

Ledenvergadering

Jaarlijks vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Leden worden hiervoor uitgenodigd per mail en via een aankondiging op deze website. Tijdens de ledenvergadering komen zaken aan de orde zoals: jaarverslag, speerpunten van het beleid, begroting, de contributie en andere actuele onderwerpen.
GV DOS Amsterdam

Van Breestraat 187-2, 1071 ZN Amsterdam
Mail: leden@dosamsterdam.nl
IBAN: NL86INGB0004628670
KvK: 40532716, KNGU: 1081609

Terug naar boven