Contributie

Om te kunnen gymmen, turnen en freerunnen moet je lid worden van DOS Amsterdam. Het lidmaatschap eindigt als er binnen de opzegtermijn per mail aan leden@dosamsterdam.nl is opgezegd en alle openstaande contributiegelden zijn voldaan. Lees hier meer over opzeggen lidmaatschap.
 

Het sportseizoen bestaat uit twee delen, elk van zes maanden:

  • Termijn 1: loopt van september t/m februari
  • Termijn 2: loopt van maart t/m augustus
Uitzondering
Voor de ex-Turn(st)ers op maandag in Sloten en kleutergym op zaterdag in Oud-Zuid geldt een uitzondering en wordt de contributie per 2 maanden geind. 

De contributie Turnen en Gym

Uren Jaartarief
Turnen 1 uur € 245
Turnen 2 uur € 450
Turnen 3 uur € 613
Turnen 4 uur € 733
Turnen 5 uur € 817
Turnen 6 uur € 907
Turnen 9 uur € 1127
Turnen 12 uur € 1311
Freerunning 1,5 uur € 376
Freerunning 3 uur € 655
 

Bondscontributie

Bovenstaande bedragen voor turnen en freerunnen zijn exclusief €22,00 (2019) verplichte bondscontributie KNGU (jonger dan 16 jaar). Voor 16 jaar en ouder bedraagt de bondcontributie €27,00 per jaar. Ook de bondscontributie wordt geind in 2 termijnen, tegelijk met de clubcontributie.
 

Automatische incasso en het inschrijfformulier

Betaling van de jaarcontributie gebeurt in twee termijnen en bij voorkeur met een machtiging tot doorlopende automatische incasso. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven dat u DOS machtigt, tot wederopzegging, om het eenmalige inschrijfgeld en de geldende contributie per half jaar te incasseren. U geeft dit aan op het inschrijfformulier na de proefles.
 

Later instromen

Als uw kind in de loop van een seizoenshelft instroomt hoeft u in die seizoenshelft slechts een evenredig deel van de contributie te betalen. Een seizoenshelft bestaat altijd uit 6 maanden (september t/m februari en maart t/m augustus). Bij later instromen staat elke maand of deel van een maand dat uw kind bij DOS sport, voor 1/6 deel van halfjaarscontributie. Tegelijkertijd wordt het eenmalige inschrijfgeld van 15 euro geïncasseerd. De erop volgende seizoenshelft betaalt u wel de normale halfjaarscontributie.

Het inschrijfformulier?

Het formulier vindt u bij Lid worden.

 

De incasso data

Het sportseizoen bestaat uit twee delen. In de eerste of tweede week van elk halfjaar-termijn wordt de contributie geïncasseerd en dit wordt aangekondigd met een mail inclusief factuur:

– termijn 1: eerste of tweede week van september
– termijn 2: eerste of tweede week van maart
Wij verzoeken u dringend om ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening staat.

Alleen voor de kleuterlessen op zaterdag en die voor ex turn(st)ers op maandag geldt een contributietermijn van 3 maanden. De contributie wordt voor deze lessen telkens zoveel mogelijk vooraf geind.

Inschrijfgeld

Elk nieuw lid betaalt eenmalig het inschrijfgeld van € 15,- dat automatisch bij de eerste contributiebetaling wordt geïncasseerd.
 

Vakanties

Er zijn geen lessen tijdens de schoolvakanties.
Een uitzondering hierop geldt voor de kinderen die aan wedstrijdturnen meedoen. Tijdens de schoolvakanties gaat het wedstrijdturnen indien mogelijk door, behalve tijdens de zomervakantie. In aanloop naar een wedstrijd worden soms extra trainingen ingelast. De trainingen tijdens schoolvakanties en de extra trainingen worden apart doorberekend.

Kalender
maandag 21 oktober 2019 t/m zondag 27 oktober 2019
Agenda Herfstvakantie Alle locaties
donderdag 5 december 2019
Agenda St Klaasavond Alle locates
maandag 23 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020
Agenda Kerstvakantie Alle locaties

Sfeerfoto's

Gegevens

GV DOS Amsterdam

van Breestraat 187-2, 1071 ZN. Amsterdam

leden@dosamsterdam.nl
IBAN NL86INGB0004628670
KvK 40532716
KNGU aansluitnummer 1081609

Terug naar boven