Lidmaatschap & Contributie

Proefles + lid worden

Bij DOS Amsterdam beginnen kinderen altijd met een proefles. Meld uw kind eerst aan als lid met het formulier op deze aanmeldpagina.
• Geef aan of uw kind naar de proefles wil of direct (betalend) lid wil worden. Als u aangeeft direct lid te willen worden, gaat ook de betalingsverplichting direct van start.
• U krijgt een ontvangstbevestiging per mail.
• Na aanmelding krijgt u te horen of er een wachtlijst is of niet.
• Twee keer per jaar starten de lessen: in september en in februari. Tussendoor instromen alleen bij hoge uitzondering.
• Zodra er plek is, wordt uw kind per mail uitgenodigd voor een proefles.
• Aan het einde van de proefles bespreekt u met de trainer of uw kind doorgaat.
• Binnen 5 dagen na de proefles dient u bij de ledenadministratie aan te geven dat uw kind definitief lid wordt.
• Als wij binnen 5 dagen geen reactie van u ontvangen, dan vervalt de mogelijkheid op instroming in de les.
• Er is slechts 1 proefles mogelijk.
 

Jaarcontributie voor leden

Voor het sportseizoen 2019/2020 geldt per lid deze jaarcontributie:
Uren
Jaartarief
Turnen 1 uur
€ 245
Turnen 2 uur
€ 450
Turnen 3 uur
€ 613
Turnen 4 uur
€ 733
Turnen 5 uur
€ 817
Turnen 6 uur
€ 907
Turnen 9 uur
€ 1127
Turnen 12 uur
€ 1311
Freerunning 1,5 uur
€ 376
Freerunning 3 uur
€ 655
 

Verplichte Bondscontributie

DOS Amsterdam is een bij de KNGU aangesloten Gymsportaanbieder. De KNGU heft een jaarlijkse bondscontributie per lid. De verplichte KNGU bondscontributie seizoen 2019/2020 voor turnen/freerunnen is:
• € 22,00 (jonger dan 16 jaar)
• € 27,00 (16 jaar en ouder) 
DOS Amsterdam int bij elk lid de KNGU clubcontributie, tegelijk met de gewone conttributie.
 

Eenmalig inschrijfgeld

Elk nieuw lid betaalt eenmalig het inschrijfgeld van € 15,-. Dit bedrag wordt automatisch bij de eerste contributiebetaling geïncasseerd.
 

Betaling per automatische incasso

Betaling van de jaarcontributie gebeurt in twee termijnen (*) bij voorkeur met een machtiging tot doorlopende automatische incasso. Op het inschrijfformulier geeft u aan dat u DOS Amsterdam machtigt, tot wederopzegging, om het eenmalige inschrijfgeld, de geldende contributie en de bondscontributie te incasseren. 
 

Incasso termijnen

Het sportseizoen bestaat uit twee delen. Aan het begin van elk halfjaar wordt de helft van de jaarcontributie en de helft van de bondscontributie geïncasseerd. U ontvangt een aangekondiging per mail, inclusief de factuur:
incasso moment 1: eerste/tweede week van september
incasso moment 2: eerste/tweede week van maart
Wij verzoeken u dringend om ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening staat.

(*) Uitzondering incassotermijn: voor ex-turn(st)ers van de maandagles in Sloten en de kleuterles op zaterdag in Zuid geldt een afwijkend incasso-termijn. Voor deze kinderen geldt dat de contributie per twee maanden wordt geïnd. Telkens zoveel mogelijk voorafgaand aan de start van een nieuwe twee-maandsperiode.
 

Later in het seizoen instromen

Als uw kind in de loop van een seizoenshelft instroomt, hoeft u in die seizoenshelft slechts een evenredig deel van de contributie te betalen. Een seizoenshelft bestaat altijd uit 6 maanden (september t/m februari en maart t/m augustus). Bij later instromen staat elke maand of deel van een maand dat uw kind bij DOS sport, voor 1/6 deel van halfjaars DOS-contributie en bondscontributie. Bij de eerste incasso wordt het eenmalige inschrijfgeld van € 15,- geïncasseerd. In de daaropvolgende seizoenshelft betaalt u wel de normale halfjaarscontributies.
 

Ziekte en blessure

Als uw kind door ziekte of blessure onverhoopt een of meerdere lessen niet aanwezig kan zijn, heeft u geen recht op teruggave van (een gedeelte van) het lidmaatschapsgeld. 
 

Opzeggen

Wilt u of uw kind stoppen met gymmen, turnen of freerunning? ‚ÄčLet op: het lidmaatschap eindigt NIET automatisch aan het einde van het seizoen. Het lidmaatschap eindigt alleen als u binnen de opzegtermijn heeft opgezegd én als alle openstaande contributiegelden zijn voldaan. 
Wie niet op tijd de overeenkomst opzegt, heeft automatisch een betalingsverplichting voor het volgende termijn. In dat volgende termijn kan uw kind uiteraard nog mee blijven doen aan de les. Mondeling of schriftelijk opzeggen bij de trainer is niet voldoende en wordt niet geaccepteerd als opzegging. Opzeggen doet u met het formulier onderaan deze pagina: opzeggen lidmaatschap.
 
De regel is: wie niet heeft opgezegd vóór de start van de nieuwe periode, betaalt ook de nieuwe periode.
Het sportseizoen bij DOS Amsterdam heeft 2 periodes en per 14 november 2019 is de opzegtermijn als volgt:

• Opzeggen vóór de start van periode september/februari
Om voor de start van de contributieperiode september/februari op te zeggen, moet uw opzegging uiterlijk 31 augustus bij ons binnen zijn. 

• Opzeggen vóór de start van periode maart/augustus
Om vóór de start van de contributieperiode maart t/m augustus op te zeggen, moet uw opzegging uiterlijk de laatste dag van februari bij ons binnen zijn (in 2020 is dat 29 februari 2020).

Afwijkend opzegtermijn voor uitzonderingsgroep
Uitzonderingsgroep zijn de ex-turn(st)ers van de maandagles in Sloten en de kleuterles op zaterdag in Zuid. Ook voor hen geldt de regel: wie niet heeft opgezegd vóór de start van de nieuwe periode, betaalt ook de nieuwe periode. Voor de uitzonderingsgroep heeft het sportseizoen 5 periodes, elk van 2 maanden. 
• Opzeggen vóór de start van periode september/oktober (geldt alleen voor de uitzonderingsgroep zoals hierboven omschreven): uiterlijk 31 augustus
• Opzeggen vóór de start van periode november/december (geldt alleen voor de uitzonderingsgroep zoals hierboven omschreven): uiterlijk 31 oktober
• Opzeggen vóór de start van periode januari/februari (geldt alleen voor de uitzonderingsgroep zoals hierboven omschreven): uiterlijk 31 december
• Opzeggen vóór de start van periode maart/april (geldt alleen voor de uitzonderingsgroep zoals hierboven omschreven): uiterlijk laatste dag van februari
• Opzeggen vóór de start van periode mei/juni (geldt alleen voor de uitzonderingsgroep zoals hierboven omschreven): uiterlijk 30 april


Op bovenstaande spelregels worden GEEN uitzonderingen gemaakt.

Vakanties

Er zijn geen lessen tijdens de schoolvakanties. Kijk op de DOS Agenda voor alle vrije dagen.
Voor de kinderen die aan wedstrijdturnen meedoen geldt dat trainingen zoveel mogelijk doorgaan in de schoolvakanties, behalve tijdens de zomervakantie. In aanloop naar een wedstrijd wordt soms een extra training ingelast. Deze extra trainingen worden apart doorberekend.
GV DOS Amsterdam

Van Breestraat 187-2, 1071 ZN Amsterdam
Mail: leden@dosamsterdam.nl
IBAN: NL86INGB0004628670
KvK: 40532716, KNGU: 1081609

Terug naar boven