Lid worden

Meld op deze pagina uw kind aan voor kleutergym, turnen of freerunnen bij DOS Amsterdam.
Lees voor de zekerheid de lidmaatschapsvoorwaarden en spelregels goed door:

Het lidmaatschap, de contributie & betalen
Tegemoetkoming in de kosten
Kleding
Wachtlijsten
Huisregels en gedragscode
Opzeggen? Lidmaatschap stopt alleen als u zelf - op tijd - opzegt

 

Invullen aanmeldformulier

Vul onderstaand formulier in om uw kind op te geven. Geef aan of u een proefles wilt of dat u direct betalend lid wordt (let op: als u 'Lid' invult, dan gaat de contributie betalingsverplichting per direct in).
Na invullen en versturen van onderstaand inschrijfformulier krijgt u van ons een ontvangstbevestiging per mail.
 

U gaat een verbintenis aan

Als u of uw kind lid van DOS Amsterdam wordt, gaat u een verbintenis uit overeenkomst aan.
De overeenkomst eindigt alleen als u binnen de opzegtermijn heeft opgezegd én als alle openstaande contributiegelden zijn voldaan. Wie niet op tijd de overeenkomst opzegt, heeft automatisch een betalingsverplichting voor de volgende periode. In die volgende periode kan uw kind uiteraard blijven sporten in de les. Mondeling of schriftelijk opzeggen bij de trainer is niet voldoende en wordt niet geaccepteerd als opzegging. Opzeggen doet u met het formulier op: opzeggen lidmaatschap.
 
Het sportseizoen bij DOS Amsterdam heeft 2 periodes en per 14 november 2019 is de opzegtermijn als volgt:

• Opzeggen vóór de start van periode september/februari
Om voor de start van de contributieperiode september/februari op te zeggen, moet uw opzegging uiterlijk 31 augustus bij ons binnen zijn. 

• Opzeggen vóór de start van periode maart/augustus
Om vóór de start van de contributieperiode maart t/m augustus op te zeggen, moet uw opzegging uiterlijk de laatste dag van februari bij ons binnen zijn (in 2020 is dat 29 februari 2020).

Bij uitval door ziekte van de lesgever of door ontoegankelijkheid van de leslocatie kan het gebeuren dat een les onverhoopt uitvalt. U heeft dan geen recht op restitutie van de contributie. Vanzelfspreken wordt in voorkomende gevallen gezocht naar alternatieven.
 

Vragen?

• Kijk eerst op de pagina veelgestelde vragen.
• Staat uw vraag er niet bij? Gebruik dan dit contactformulier.
Lid worden
*
*
*
*
*
*

Groepskeuze

Groepskeuze

Hieronder selecteer je de gewenste les. Er wordt een afkorting van de locatie en de dag gebruikt. De lokcatiecodes zijn PAL/Palmstraat, MNX/Marnixbad, WES/West, ZUA/Oud-ZUid zaal A, ZUB/Oud-Zuid zaal B, SLO/Sportcentrum Sloten. ZUA di 1600 betekent Oud-Zuid, zaal A op dinsdag, de les begint om 1600uur. De adressen en verdere afkortingen van de locaties vind je op de website.
Let op: het is de bedoeling dat de proefles binnen 2 weken plaatsvindt. Als u een periode daarna kiest, dan zullen wij dit aanpassen door u op de wachtlijst te zetten. De reden daarvoor is dat u anders onnodig een plaats in de les vasthoudt. Proeflessen zijn alleen mogelijk in September en Februari. Andere periodes worden niet gehonoreerd.

Adresgegevens

*
*
*
*
*

Betaling

*
*

Bijdrag Stadspas of Jeugdfonds Sport

De Stadspas heeft u van de gemeente Amsterdam gekregen en geldt alleen voor kinderen van 2-18 jaar. Geef het nummer hieronder op wat staat op de achterkant van de kaart, direct onder de streepjescode. Het nummer begint altijd met 60643660. Zonder dit nummer kunt u geen gebruik maken van de Stadspas. Heb je nog geen Stadspas, vraag hem dan aan bij de gemeente Amsterdam. Lukt dat niet, dan kunt u proberen een aanvraag te doen bij het JFS.
U dient de bijdrage JFS zelf via een intermediar (huisarts, school of ondersteunende organisatie) aan te vragen. De consequentie van het niet tijdig aanvragen zijn voor uw eigen rekening en kunnen niet met terugwerkende kracht worden verrekend.
U kunt maar van 1 van bovenstaande bijdrages gebruik maken. U kunt dus niet en JFS aanvragen en de Stadspas gebruiken. Dit wordt gecheckt door de gemeente Amsterdam.

Vrijwilligerstaken

Ik of mijn ouder(s) zijn bereid om op twee momenten per jaar een bijdrage te leveren aan de verenigingsorganisatie Vink hieronder uw keuze aan.
*

Indien minderjarig: Vul de naam & e-mailadres van een ouder/voogd in

Bijzondereheden (voor de trainer) mbt het nieuwe lid:

GV DOS Amsterdam

Van Breestraat 187-2, 1071 ZN Amsterdam
Mail: leden@dosamsterdam.nl
IBAN: NL86INGB0004628670
KvK: 40532716, KNGU: 1081609

Terug naar boven