Samenwerking

KNGU

DOS Amsterdam is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU), één van de grootste sportbonden van Nederland met ruim 1.150 gymverenigingen en 260.000 sporters. De gymnastiekbond kent vijf districten.
DOS Amsterdam valt onder het KNGU district Mid-West. Dit district is opgedeeld in 10 geografische eenheden: rayons. DOS hoort bij het rayon Amsterdam. In een rayon zijn vrijwilligers actief om activiteiten (wedstrijden, evenementen en/of bijeenkomsten) te organiseren.

Sportservice Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft met Sportservice Amsterdam een ondernemende organisatie, die werkt aan een positief sportklimaat in heel Amsterdam en aan de verhoging van de kwaliteit van de sport. Sportservice Amsterdam kent vaste programma’s en producten zoals Topscore, Jump-in, de inzet van combinatiefuncties, verenigingsadvies, de verhuur van sport- en spelmateriaal bij de Sport-O-Theek en de planning en verhuur van alle Amsterdamse sporthallen.

Turnstad Amsterdam

DOS Amsterdam participeert in Turnstad Amsterdam. Dit samenwerkingsverband van 9 gymnastiekverenigingen zet de gymnastieksport beter op de kaart in Amsterdam.
Kalender
maandag 21 oktober 2019 t/m zondag 27 oktober 2019
Agenda Herfstvakantie Alle locaties
donderdag 5 december 2019
Agenda St Klaasavond Alle locates
maandag 23 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020
Agenda Kerstvakantie Alle locaties

Sfeerfoto's

Gegevens

GV DOS Amsterdam

van Breestraat 187-2, 1071 ZN. Amsterdam

leden@dosamsterdam.nl
IBAN NL86INGB0004628670
KvK 40532716
KNGU aansluitnummer 1081609

Terug naar boven