JFS / Stadspas


Soms is het voor ouders moeilijk om alle kosten voor hun kinderen op te brengen. Om deelname aan een sportclub voor iedereen mogelijk te maken zijn er twee regelingen: het Jeugd Fonds Sport en de Stadspas. Je mag maar gebruik maken van 1 van de 2 regelingen. Het snelst werkt de Stadspas, dat geeft jou en ons het snelst de zekerheid dat de contributie wordt betaald en voorkomt teleurstelling.
 

1. Stadspas

De Stadspas wordt automatisch uitgegeven door de gemeente Amsterdam aan iedereen die onder een bepaald inkomen zit. DOS is aangesloten bij de Stadspas.

Wordt je lid van DOS en heb je een Stadspas, geef dan direct door en geef het nummer door wat op de achterkant van de pas staat, dierect onder de streepjescode! Het lidmaatschap voor 1 uur per week recreatieturnen is dan gratis.

Turn je meer of doe je aan Freerunnen, dan wordt het bedrag van de Stadspas (€300 per seizoen) in mindering gebracht op de contributie.
Wordt de aanvraag na 1 maart gedaan, dan zal Stadspas slechts de helft van het bedrag uitkeren.
 

2. Jeugdfonds Sport & Cultuur (JFS)

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil zoveel mogelijk kinderen laten sporten.

Alleen een intermediair kan JFS aanvragen. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij het kind. Bijvoorbeeld een jeugdhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of maatschappelijk werker. Ga op zoek naar een intermediair bij u in de buurt, vaak heeft de school van uw kind een intermediair, waarna u samen een aanvraag bij JFS kunt indienen.

Vraag uw intermediair om het maximumbedrag aan te vragen (€ 300,-). DOS Amsterdam krijgt na enkele weken bericht van JFS dat de aangevraagde contributie is toegekend.

Wordt je lid van DOS en heb je een aanvraag bij JFS lopen, geef dat dan aan op het inschrijfformulier.
 
Belangrijk 1. JFS keert contributie voor slechts 1 sportseizoen uit. Het kind kan dus 1 sportseizoen sporten bij DOS Amsterdam. Wil het kind daarna doorgaan bij DOS Amsterdam, dan dient opnieuw een aanvraag bij JFS te worden ingediend of de ouders betalen het lidmaatschap zelf via een automatische incasso.
 
Belangrijk 2. Als uw kind meerdere uren turnt of deelneemt aan 1 of meerdere Freerunnig lessen, dan is de bijdrage uit het JFS of Stadspas niet voldoende om de volledige contributie te dekken. In dat geval wordt het verschil bij u in rekening gebracht als Eigen Bijdrage.
 
Belangrijk 3. Vraag bij het JFS altijd de maximale vergoeding aan van € 300,-. Op die manier blijft er een bedrag over voor de aanschaf van turnkleding.
 

GV DOS Amsterdam

Van Breestraat 187-2, 1071 ZN Amsterdam
Mail: leden@dosamsterdam.nl
IBAN: NL86INGB0004628670
KvK: 40532716, KNGU: 1081609

Terug naar boven