Tegemoetkoming

Voor ouders kan het soms moeilijk zijn om alle kosten voor hun kinderen op te brengen. Om deelname aan een sportclub voor iedereen mogelijk te maken zijn er twee regelingen:

1. Scholierenvergoeding Amsterdam

De scholierenvergoeding is een regeling voor schoolgaande kinderen van 4 t/m 18 jaar die in Amsterdam wonen en van wie de ouders een inkomen hebben op bijstandsniveau. De regeling maakt deel uit van de scholierenvergoedingen van de Dienst Werk en Inkomen (DWI), kijk op:  www.dwi.amsterdam.nl.

2. Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (JFS) wil zoveel mogelijk kinderen laten sporten. Alleen een intermediair kan JFS aanvragen. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij het kind. Bijvoorbeeld een jeugdhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of maatschappelijk werker. Ga op zoek naar een intermediair bij u in de buurt, vaak heeft de school van uw kind een intermediair, waarna u samen een aanvraag bij JFS kunt indienen.

Jeugd Sport Fonds en DOS Amsterdam: hoe werkt het?

  1. Kijk eerst of er ruimte is op de gewenste les! Meld je aan via het formulier op de pagina Aanmelden zodat je plaatsje niet weggekaapt wordt. Op dit formulier kun je zien of er nog ruimte is op de les.
    Als de les vol zit, dan schrijf je je in voor de wachtlijst of kiest een andere les. Als je voor de wachtlijst kiest, vraag de JFS bijdrage dan nog niet aan, de wachttijd kan namelijk enige maanden zijn en wij kunnen een eenmaal ontvangen bijdrage niet retourboeken!
  2. Uw intermediair vraagt nu de JFS-bijdrage aan, te weten de jaarcontributie en het eenmalige inschrijfgeld à € 15 en eventueel de clubkleding. Vraag uw intermediair altijd het maximum bedrag aan te vragen (€300).
  3. DOS Amsterdam krijgt na enkele weken bericht van JFS dat de aangevraagde contributie is toegekend.

Belangrijk 1. JFS keert contributie voor slechts 1 sportseizoen uit. Het kind kan dus 1 sportseizoen sporten bij DOS Amsterdam. Wil het kind daarna doorgaan bij DOS Amsterdam, dan dient opnieuw een aanvraag bij JFS te worden ingediend of de ouders betalen het lidmaatschap zelf via een automatische incasso.

Belangrijk 2. Als uw kind meerdere uren turnt of deelneemt aan 1 of meerdere Freerun lessen, dan is de bijdrage uit het JFS niet voldoende om de volledige contributie te dekken. In dat geval wordt het verschil bij u in rekening gebracht als Eigen Bijdrage.

Belangrijk 3. Vraag bij het JFS altijd de maximale vergoeding aan van €300. Op die manier blijft er een bedrag over voor de aanschaf van turnkleding.

Kalender
maandag 21 oktober 2019 t/m zondag 27 oktober 2019
Agenda Herfstvakantie Alle locaties
donderdag 5 december 2019
Agenda St Klaasavond Alle locates
maandag 23 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020
Agenda Kerstvakantie Alle locaties

Sfeerfoto's

Gegevens

GV DOS Amsterdam

van Breestraat 187-2, 1071 ZN. Amsterdam

leden@dosamsterdam.nl
IBAN NL86INGB0004628670
KvK 40532716
KNGU aansluitnummer 1081609

Terug naar boven