Tegemoetkoming in de kosten


Soms is het voor ouders moeilijk om alle kosten voor hun kinderen op te brengen. Om deelname aan een sportclub voor iedereen mogelijk te maken zijn er twee regelingen:
 

1. Scholierenvergoeding Amsterdam

De scholierenvergoeding is een regeling voor schoolgaande kinderen van 4 t/m 18 jaar die in Amsterdam wonen en van wie de ouders een inkomen hebben op bijstandsniveau. De regeling maakt deel uit van de scholierenvergoedingen van de Dienst Werk en Inkomen (DWI), kijk op: www.dwi.amsterdam.nl.
 

2. Jeugdfonds Sport & Cultuur (JFS)

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil zoveel mogelijk kinderen laten sporten.

Alleen een intermediair kan JFS aanvragen. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij het kind. Bijvoorbeeld een jeugdhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of maatschappelijk werker. Ga op zoek naar een intermediair bij u in de buurt, vaak heeft de school van uw kind een intermediair, waarna u samen een aanvraag bij JFS kunt indienen.
 

Jeugd Sport Fonds en DOS Amsterdam: hoe werkt het?

1. Kijk eerst of er ruimte is bij de gewenste les! Meld het kind aan via het formulier op de pagina Aanmelden. Op dit formulier kun je zien of er nog ruimte is op de les.

2. Als de les vol zit, dan schrijf het kind dan in voor de wachtlijst of kies een andere les. Als u voor de wachtlijst kiest, vraag de JFS bijdrage dan nog niet aan, de wachttijd kan namelijk enige maanden duren en DOS Amsterdam kan de eenmaal ontvangen bijdrage niet retourboeken!

3. Uw intermediair vraagt nu de JFS-bijdrage aan, namelijk: 
- de jaarcontributie 
- en het eenmalige inschrijfgeld à € 15
- en eventueel de clubkleding
Vraag uw intermediair om het maximumbedrag aan te vragen (€ 300,-). DOS Amsterdam krijgt na enkele weken bericht van JFS dat de aangevraagde contributie is toegekend.
 
Belangrijk 1. JFS keert contributie voor slechts 1 sportseizoen uit. Het kind kan dus 1 sportseizoen sporten bij DOS Amsterdam. Wil het kind daarna doorgaan bij DOS Amsterdam, dan dient opnieuw een aanvraag bij JFS te worden ingediend of de ouders betalen het lidmaatschap zelf via een automatische incasso.
 
Belangrijk 2. Als uw kind meerdere uren turnt of deelneemt aan 1 of meerdere Freerunnig lessen, dan is de bijdrage uit het JFS niet voldoende om de volledige contributie te dekken. In dat geval wordt het verschil bij u in rekening gebracht als Eigen Bijdrage.
 
Belangrijk 3. Vraag bij het JFS altijd de maximale vergoeding aan van € 300,-. Op die manier blijft er een bedrag over voor de aanschaf van turnkleding.
 

GV DOS Amsterdam

Van Breestraat 187-2, 1071 ZN Amsterdam
Mail: leden@dosamsterdam.nl
IBAN: NL86INGB0004628670
KvK: 40532716, KNGU: 1081609

Terug naar boven