Veelgestelde vragenStaat je vraag er niet bij? Ga naar Contact en vul het contactformulier in. Je vraag wordt dan zo spoedig mogelijk beantwoord,
• Voor de periode 1 sep-1 mar dien je op te zeggen voor 31 juli
• Voor de periode 1 mar-1 aug dien je op te zeggen voor 31 dec
Dit is gedaan om de ledenadministratie de ruimte te geven om de vrijvallende plaatsen op de les weer in te vullen. Zo wordt voorkomen dat lessen onvoldoende vol zitten met bijbehorend gebrek aan inkomsten.

• For the period 1 Sep-1 Mar you have to cancel before July 31st
• For the period 1 Mar-1 Aug you have to cancel before Dec 31st
This has been done to give the membership administration enough time to fill the vacant places on the lesson again. This prevents lessons from being insufficiently full which corresponds with a lack of income.
Opzeggen kan ALLEEN via het opzegformulier. Een opzegging geldt niet als hij mondeling of schriftelijk gedaan is bij de trainer of als er een mailtje is gestuurd naar de administratie.
Voor wedstrijden die door de KNGU worden georganiseerd, heb jee een wedstrijdpaspoort nodig. Dit kost ca €15. Daarnaast dien je je voor 1 oktober in te schrijven bij de wedstrijden waaraan je meedoet. Dit inschrijven gebeurt door de trainer. Per wedstrijd betaal je de kosten van de wedstrijd (tussen de €10 en €25 per wedstrijd) en begeleidingskosten voor de trainer, €10 (regionale wedstrijd) of €25 (landelijke wedstrijd). De KNGU brengt deze kosten in rekening, ook als je na 1 oktober afzegt of ziek bent. DOS belast deze kosten 1 op 1 door.
For competitions organized by the KNGU, you need a competition passport. This costs around € 15. In addition, you must register before 1 October at the competitions in which you participate. This registration is done by the trainer. For each game you pay the costs of the game (between € 10 and € 25 per game) and guidance costs for the trainer, € 10 (regional game) or € 25 (national game). The KNGU charges these costs, even if you cancel after 1 October or are sick. DOS charges these costs 1 to 1.
De kosten die gepaard gaan met de inschrijving voor evenementen of niet door de KNGU georganiseerde wedstrijden worden 1 op 1 doorbelast met daarboven op €10 begeleidingskosten.
The costs associated with registration of events or competitions, not organized by the KNGU, are charged 1 to 1 with an additional charge of € 10 guidance costs.
Nee, de proefles is gratis. We schrijven je pas in als je na de proefles hebt aangegeven dat je daadwerkelijk lid wilt worden. 

No, the trial is free. Your membership starts after you have mentioned to become a real member on the subscription form.
Wij vinden het fijn dat u dat even aangeeft. Ga naar de mail terug en klik op de link "Edit Submission". Geef nu aan "Ik wordt toch geen lid (na de proefles of uitschrijven wachtlijst)" Op deze manier kunnen we snel weer iemand anders gelukkig maken! 

We appreciate if you inform us about stopping after the trial lesson. Go back to the mail end click on "Edit Submission". Tick the item "I would like to cancel". By acting this way we can quickly make someone else happy!
Hoe vervelend ook, maar als de les waar je graag heen wilt vol is, dan schrijf je je in voor de wachtlijst. Recent is de wachtlijst opgeschoond en hebben we veel kids gelukkig kunnen maken.
We kijken de wachtlijst wekelijks na en nodigen je via de mail uit zodra er een plaatsje is vrijgekomen. 

Disturbing if your desired lesson is full. But help is under way, you can subscribe on the Waiting list. We monitor the Waiting list frequently and invite you as soon as space become available.
Er wordt gerekend vanaf de 1e of de 15e van de maand waarin je instroomt. Dus als je bijvoorbeeld lid wordt op 10 november, dan betaal je vanaf 15 november. De maanden daarvoor worden als korting op de standaard contributie berekend.
Voor de bondscontributie geldt dit niet, deze wordt per half jaar geïncasseerd. Dit komt doordat de KNGU de bondscontributie altijd berekent, ook al ben je maar 1 dag binnen dat half jaar lid geweest. Gelukkig zijn deze kosten niet zo hoog, €10,75 per half jaar.
De factuur is opgebouwd uit de volgende tarieven:
De contributie, dit is reguliere clubcontributie die per halfjaar geind wordt.
De bondscontributie, deze draagt DOS 1 op 1 af aan de KNGU omdat we bij deze bond zijn aangesloten. Normaal is dit €10,75 per factuur.
Eventuele entreekosten. Dit wordt alleen gerekend als je net lid bent. Deze kosten bedragen €15.
Eventuele administratiekosten. Dit betaal je als je niet per automatische incasso betaalt omdat dit meer werk met zich meebrengt.
U krijgt een factuur op de factuurdatum per mail toegestuurd.
1a) Betaal je per automatische incasso, en heb je onvoldoende saldo op je rekening of blokkeer je zelf de betaling, dan stuurt DOS binnen 7 dagen een herinnering.
1b) Betaal je via nota, en heb je na 14 dagen (de normale betalingstermijn) niet betaald, dan ontvang je een herinnering.
2) Heb je na 30 dagen nog niet betaald, dan ontvang je een aanmaning.
3) Is na 45 dagen nog niet betaald dan wordt de zaak uit handen gegeven en krijg je een laatste aanmaning per brief thuis gestuurd.
4) Een week na stap vindt de verdere afhandeling geheel plaats door het incassobureau en betaalt u ca €45 incassokosten. DOS bemoeit zich dan niet meer met de afhandeling. Uw kind krijgt in dat geval te maken met een les-ontzegging.
Voorkom dit aub, niemand zit hierop te wachten en betaal daarom op tijd!
Nee, je bent lid totdat je opzegt. Dit opzeggen kan alleen via het daarvoor bestemde opzegformulier. Dit is belangrijk omdat je anders onnodig een extra seizoensdeel dient te betalen. 

No, the membership lasts until you cancel by filling in the cancelation form. This is important as you have to pay for the current season part if you did not cancel before the given dates.
Bij blessures wordt geen restitutie verleend voor de niet gevolgde lessen. Dit komt omdat de kosten gewoon doorlopen en de andere leden dan zouden moeten opdraaien voor de gemiste lessen van anderen. Vergelijk het met je telefoonabonnement, waarbij je ook geen geld terugkrijgt als je een maand niet gebeld hebt. 

Refund is not possible in case of an injury. The reason behind is that the costs maintain and other members have to pay for not paying of one of the participants. Compare it to your phone membership, where you don't get a refund when you don't call for a period.
Eigenlijk heel simpel. Omdat niet alle leden regelmatig komen en het ondoenlijk is om iedereen na te bellen, houden wij hun plekje op de les vrij. Pas als formeel is opgezegd kunnen wij het plekje op de les vrijgeven aan iemand anders (als er een wachtlijst is voor deze les). Op deze manier kunnen we de kosten van de lessen (trainers en zaalhuur) zo laag mogelijk houden. Daarom ook wordt om de 5 maanden gefactureerd (en niet tijdens de zomervakantie)

Actually very simple. Because not all members regularly come and it is impossible to call everyone, we keep their spot on the lesson free. Only when the membership is formally canceled we can release the spot on the lesson to someone else (if there is a waiting list for this lesson). In this way we can keep the costs of the lessons (trainers and room rental) as low as possible. That is one of the reasons why we invoice every 5 months (and not during the summer holidays).
Heb je opgezegd, dan betaal je als laatste de huidige contributietermijn. Zeg je te laat op, later dan 1 maand voor het verstrijken van de huidige contributietermijn, dan dien je ook de volgende contributietermijn te betalen!
Nee, je bent lid totdat je opzegt. Let hier op als je wilt opzeggen, want anders betaal je voor niets een half seizoen extra!
Nee, de proefles is gratis. We schrijven je pas in als je na de proefles hebt aangegeven dat je daadwerkelijk lid wilt worden. 

No, the trial is free. Your membership starts after you have mentioned to become a real member on the subscription form.
Wij vinden het fijn dat u dat even aangeeft. Ga naar de mail terug en klik op de link "Edit Submission". Geef nu aan "Ik wordt toch geen lid (na de proefles of uitschrijven wachtlijst)" Op deze manier kunnen we snel weer iemand anders gelukkig maken! 

We appreciate if you inform us about stopping after the trial lesson. Go back to the mail end click on "Edit Submission". Tick the item "I would like to cancel". By acting this way we can quickly make someone else happy!
Hoe vervelend ook, maar als de les waar je graag heen wilt vol is, dan schrijf je je in voor de wachtlijst. Recent is de wachtlijst opgeschoond en hebben we veel kids gelukkig kunnen maken.
We kijken de wachtlijst wekelijks na en nodigen je via de mail uit zodra er een plaatsje is vrijgekomen. 

Disturbing if your desired lesson is full. But help is under way, you can subscribe on the Waiting list. We monitor the Waiting list frequently and invite you as soon as space become available.
Er wordt gerekend vanaf de 1e of de 15e van de maand waarin je instroomt. Dus als je bijvoorbeeld lid wordt op 10 november, dan betaal je vanaf 15 november. De maanden daarvoor worden als korting op de standaard contributie berekend.
Voor de bondscontributie geldt dit niet, deze wordt per half jaar geïncasseerd. Dit komt doordat de KNGU de bondscontributie altijd berekent, ook al ben je maar 1 dag binnen dat half jaar lid geweest. Gelukkig zijn deze kosten niet zo hoog, €10,75 per half jaar.
De factuur is opgebouwd uit de volgende tarieven:
De contributie, dit is reguliere clubcontributie die per halfjaar geind wordt.
De bondscontributie, deze draagt DOS 1 op 1 af aan de KNGU omdat we bij deze bond zijn aangesloten. Normaal is dit €10,75 per factuur.
Eventuele entreekosten. Dit wordt alleen gerekend als je net lid bent. Deze kosten bedragen €15.
Eventuele administratiekosten. Dit betaal je als je niet per automatische incasso betaalt omdat dit meer werk met zich meebrengt.
U krijgt een factuur op de factuurdatum per mail toegestuurd.
1a) Betaal je per automatische incasso, en heb je onvoldoende saldo op je rekening of blokkeer je zelf de betaling, dan stuurt DOS binnen 7 dagen een herinnering.
1b) Betaal je via nota, en heb je na 14 dagen (de normale betalingstermijn) niet betaald, dan ontvang je een herinnering.
2) Heb je na 30 dagen nog niet betaald, dan ontvang je een aanmaning.
3) Is na 45 dagen nog niet betaald dan wordt de zaak uit handen gegeven en krijg je een laatste aanmaning per brief thuis gestuurd.
4) Een week na stap vindt de verdere afhandeling geheel plaats door het incassobureau en betaalt u ca €45 incassokosten. DOS bemoeit zich dan niet meer met de afhandeling. Uw kind krijgt in dat geval te maken met een les-ontzegging.
Voorkom dit aub, niemand zit hierop te wachten en betaal daarom op tijd!
Nee, je bent lid totdat je opzegt. Dit opzeggen kan alleen via het daarvoor bestemde opzegformulier. Dit is belangrijk omdat je anders onnodig een extra seizoensdeel dient te betalen. 

No, the membership lasts until you cancel by filling in the cancelation form. This is important as you have to pay for the current season part if you did not cancel before the given dates.
Bij blessures wordt geen restitutie verleend voor de niet gevolgde lessen. Dit komt omdat de kosten gewoon doorlopen en de andere leden dan zouden moeten opdraaien voor de gemiste lessen van anderen. Vergelijk het met je telefoonabonnement, waarbij je ook geen geld terugkrijgt als je een maand niet gebeld hebt. 

Refund is not possible in case of an injury. The reason behind is that the costs maintain and other members have to pay for not paying of one of the participants. Compare it to your phone membership, where you don't get a refund when you don't call for a period.
• Voor de periode 1 sep-1 mar dien je op te zeggen voor 31 juli
• Voor de periode 1 mar-1 aug dien je op te zeggen voor 31 dec
Dit is gedaan om de ledenadministratie de ruimte te geven om de vrijvallende plaatsen op de les weer in te vullen. Zo wordt voorkomen dat lessen onvoldoende vol zitten met bijbehorend gebrek aan inkomsten.

• For the period 1 Sep-1 Mar you have to cancel before July 31st
• For the period 1 Mar-1 Aug you have to cancel before Dec 31st
This has been done to give the membership administration enough time to fill the vacant places on the lesson again. This prevents lessons from being insufficiently full which corresponds with a lack of income.
Opzeggen kan ALLEEN via het opzegformulier. Een opzegging geldt niet als hij mondeling of schriftelijk gedaan is bij de trainer of als er een mailtje is gestuurd naar de administratie.
Eigenlijk heel simpel. Omdat niet alle leden regelmatig komen en het ondoenlijk is om iedereen na te bellen, houden wij hun plekje op de les vrij. Pas als formeel is opgezegd kunnen wij het plekje op de les vrijgeven aan iemand anders (als er een wachtlijst is voor deze les). Op deze manier kunnen we de kosten van de lessen (trainers en zaalhuur) zo laag mogelijk houden. Daarom ook wordt om de 5 maanden gefactureerd (en niet tijdens de zomervakantie)

Actually very simple. Because not all members regularly come and it is impossible to call everyone, we keep their spot on the lesson free. Only when the membership is formally canceled we can release the spot on the lesson to someone else (if there is a waiting list for this lesson). In this way we can keep the costs of the lessons (trainers and room rental) as low as possible. That is one of the reasons why we invoice every 5 months (and not during the summer holidays).
Heb je opgezegd, dan betaal je als laatste de huidige contributietermijn. Zeg je te laat op, later dan 1 maand voor het verstrijken van de huidige contributietermijn, dan dien je ook de volgende contributietermijn te betalen!
Nee, je bent lid totdat je opzegt. Let hier op als je wilt opzeggen, want anders betaal je voor niets een half seizoen extra!
Staat je vraag er niet bij? Ga naar Contact en vul het contactformulier in. Je vraag wordt dan zo spoedig mogelijk beantwoord,
Voor wedstrijden die door de KNGU worden georganiseerd, heb jee een wedstrijdpaspoort nodig. Dit kost ca €15. Daarnaast dien je je voor 1 oktober in te schrijven bij de wedstrijden waaraan je meedoet. Dit inschrijven gebeurt door de trainer. Per wedstrijd betaal je de kosten van de wedstrijd (tussen de €10 en €25 per wedstrijd) en begeleidingskosten voor de trainer, €10 (regionale wedstrijd) of €25 (landelijke wedstrijd). De KNGU brengt deze kosten in rekening, ook als je na 1 oktober afzegt of ziek bent. DOS belast deze kosten 1 op 1 door.
For competitions organized by the KNGU, you need a competition passport. This costs around € 15. In addition, you must register before 1 October at the competitions in which you participate. This registration is done by the trainer. For each game you pay the costs of the game (between € 10 and € 25 per game) and guidance costs for the trainer, € 10 (regional game) or € 25 (national game). The KNGU charges these costs, even if you cancel after 1 October or are sick. DOS charges these costs 1 to 1.
De kosten die gepaard gaan met de inschrijving voor evenementen of niet door de KNGU georganiseerde wedstrijden worden 1 op 1 doorbelast met daarboven op €10 begeleidingskosten.
The costs associated with registration of events or competitions, not organized by the KNGU, are charged 1 to 1 with an additional charge of € 10 guidance costs.
Kalender
24 november
Activiteit Sinterklaas Feest 10:00 - 14:30 Oud-Zuid
5 december
Agenda Sinterklaas-avond
GV DOS Amsterdam

Van Breestraat 187-2, 1071 ZN Amsterdam
Mail: leden@dosamsterdam.nl
IBAN: NL86INGB0004628670
KvK: 40532716, KNGU: 1081609

Terug naar boven