De wachtlijsten van DOS

Veel DOS-kinderen zijn op de wachtlijst begonnen. “Een half jaar wachten of zelfs anderhalf jaar, dat is bij sommige lessen nog steeds realiteit. Het geeft aan dat de turnsport onverminderd populair is”, vertelt Barbara, moeder van Bobbie en vrijwilliger bij de ledenadministratie. “Er komen bij ons regelmatig vragen binnen over hoe de wachtlijst precies werkt en hoe lang het duurt voordat het kind aan de beurt is.”

Aanmelddatum is bepalend

Zodra een kind via de website is aangemeld voor een bepaalde les wordt eerst gekeken naar de leeftijd. Klopt de leeftijd van het kind met de leeftijdscategorie van de les? Als het kind nog te jong is, dan komt hij of zij nog niet op de wachtlijst maar op de lijst ‘nog te jong’. Heeft het kind de juiste leeftijd, maar is de les vol, dan wordt het kind op de wachtlijst van die les geplaatst. De aanmelddatum bepaalt de positie op de wachtlijst.

Bij lang wachten wordt het kind ouder. De leeftijd schuift op en dat kan betekenen dat het kind verschoven wordt naar een andere wachtlijst, namelijk de wachtlijst van de les die bij de nieuwe leeftijd hoort. Ook dan blijft de oorspronkelijke aanmelddatum bepalend voor de positie op de (nieuwe) wachtlijst.

Hoe lang moet een kind wachten?

Hoe lang een kind moet wachten hangt af van de populariteit van de betreffende locatie. Barbara legt uit: “In de Jordaan zijn heel weinig gymfaciliteiten. En de gymzaal in de Palmstraat is klein waardoor er maar weinig kinderen per les kunnen meedoen. De wachttijd is dan ook erg lang. Als ouders bereid en in staat zijn een stuk te reizen, dan kan het kind alvast terecht in Bos & Lommer of Slotervaart. Soms besluiten een aantal ouders tezamen om vanuit de Jordaan met meerdere kinderen in één auto naar Slotervaart te rijden, in wisseldienst.”

Andere populaire turnlocaties zijn Zuid en Oost. Evenals het freerunnen voor 10-12 jarigen. Barbara: “Laat je hierdoor niet ontmoedigen en meld je gewoon aan. We zitten er bovenop en zodra er plek is, krijgen de ouders direct een uitnodiging voor een proefles voor hun kind.”
Kalender
1 maart
Activiteit Diplomadag 10:00 - 15:00 Oud-Zuid
10 april
Agenda Goede Vrijdag
GV DOS Amsterdam

Van Breestraat 187-2, 1071 ZN Amsterdam
Mail: leden@dosamsterdam.nl
IBAN: NL86INGB0004628670
KvK: 40532716, KNGU: 1081609

Terug naar boven