Privacy beleid GV DOS Amsterdam

De gegevens die je als bezoeker van deze website of op welke wijze dan ook aan GV DOS Amsterdam hebt verstrekt, worden door ons vertrouwelijk behandeld, conform de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

GV DOS Amsterdam verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor de ledenadministratie

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Incasso gegevens
 • Subsidie uit Stadspas of JSF
 • Lesdag en -uren
 • Aanwezigheid op de les (gepland en actueel)

Voor de salarisadministratie (wettelijk)

 • BSN
 • Kopie paspoort
 • Contract
 • Loonbelastingverklaring
 • VOG
 • Kopie KNGU licentie

Op de website verzamelen wij 2 soorten data:

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag als opvolging van een mailcampagne.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

DOS Amsterdam werkt niet met gegevens die vallen onder bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals BSN nummers van leden. Voor medewerkers registreren we de eerder, onder het kopje “voor de salarisadministratie”, aangegeven gegevens omdat deze wettelijk verplicht zijn en omdat anders geen salarisadministratie gevoerd kan worden.

Waarom we gegevens nodig hebben

DOS Amsterdam verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
 • Het functioneel kunnen werken van de ledenadministratie
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen indien dit nodig
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

Hoe lang we gegevens bewaren

DOS Amsterdam zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

DOS Amsterdam verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Foto's

Tijdens wedstrijden en/of training worden foto’s gemaakt. In principe gaat DOS Amsterdam ervan uit dat deze foto’s gebruikt kunnen worden op de Website, Facebook, Instagram en Nieuwsbrieven van DOS Amsterdam. Echter in voorkomend geval dat u bezwaar heeft tegen deze publicatie, stuur dan een mail naar administratie@dosamsterdam.nl en wij zullen de betreffende foto’s zo spoedig mogelijk verwijderen van het betreffende medium.

In kaart brengen van websitebezoek

DOS Amsterdam gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. DOS Amsterdam gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie ook onze uitgebreide cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar administratie@dosamsterdam.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. GV DOS Amsterdam zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

DOS Amsterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met administratie@dosamsterdam.nl.

Wijziging Wet Bescherming Persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 verdwijnt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wij zijn momenteel bezig om de AVG voor te bereiden. De belangrijkste veranderingen zijn documentatieplicht en het vragen van toestemming.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), 
de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), kijk op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
GV DOS Amsterdam

Van Breestraat 187-2, 1071 ZN Amsterdam
Mail: leden@dosamsterdam.nl
IBAN: NL86INGB0004628670
KvK: 40532716, KNGU: 1081609

Terug naar boven